کد خبر:5280
پ
afarinesh-m-1

آفرینش در اساطیر هند

کتاب آفرینش در اساطیر هند به بحث آفرینش و چگونگی پیدایش جهان و نخستین انسان در اسطوره‌های موجود در آیین و اساطیر هندی پرداخته است.

ميراث مكتوب – کتاب آفرینش در اساطیر هند به بحث آفرینش و چگونگی پیدایش جهان و نخستین انسان در اسطوره‌های موجود در آیین و اساطیر هندی پرداخته است.

کتاب «آفرینش در اساطیر هند» همزمان با برگزاری اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند توسط سید حسن آصف آگاه نگاشته شده است.

سرایندگان، شاعران یا اندیشمندان ودایی، کیهان و جهان آفرینش را صحنه ای خوانده اند که عملیات خدایان و ایزدان روی آن در سه بخش: آسمان، هوا (جو یا اتمسفر) و زمین اجرا شده و یا به عبارت دیگر جهان هستی به سه بخش مجزا از هم یعنی زمین، جو و آسمان تقسیم شده است. آسمان که تمامی فضای اطراف زمین تلقی می شود همراه با زمین همۀ آفرینش را دربرمی گیرد.
در کتاب آفرینش در اساطیر هند سعی نگارنده این بوده است اطلاعاتی جامع به خواننده بدهد تا خواننده از رجوع به منابع و مآخذ گوناگون و پراکنده که بعضاً نایاب و کمیاب است بی نیاز شود.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

مبدأ خدایان

کیهان شناخت هندو (آسمان و زمین)

آفرینش جهان در وداها

آفرینش جهان در اوپانیشادها

آفرینش جهان در مهابهارت

آفرینش جهان در جوگ باسشت

زمان و فرضیه ادوار جهانی در هند

جهان و ادوار جهانی جین

روایتی نو در ادوار جهانی

نخستین انسان در منابع هندی

پیدایش انسان در اوپانیشاد

آفرینش انسان به روایتی نو

نژادهای بشری در گذشته و آینده

کتابنامه

آفرینش در اساطیر هند نگاشته سید حسن آصف آگاه در 224صفحه در شمارگان محدود بهای 160000 ریال در سال 1392 از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612