Iranian-Languages-m

انتشار کتاب زبان ها و فرهنگ ایران

دکتر گرنورت لودویگ ویندفور یکی از دانشمندان بزرگ حوزه مطالعات ایرانی است که نزدیک به چهل سال از عمر خود را صرف آموزش زبان فارسی و تحقیق در ابعاد گوناگون آن کرد.
شنبه 22 مهر 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612