35652326

اهدای یکهزار و 79 نسخه خطی و چاپ سنگی به کتابخانه مرکزی رضوی

از هفته کتاب سال گذشته تا آبان ماه امسال یکهزار و 79 نسخه خطی و چاپ سنگی به این مجموعه اهدا شده است.
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612