۱۱۲

چکیده‌ پایان‌نامه‌ سلمان ساکت (تصحیح کیمیای سعادت (ربع عبادات))

دکتر سلمان ساکت، برگزیدۀ سومین دورۀ جایزۀ دکتر مجتبایی بود که چکیدۀ پایان‌نامه‌اش در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد
چهارشنبه 9 بهمن 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612