عبدالمجید ارفعی ۲

سابقه خط در ایران و رمزگشایی از خط «عیلامی خطی»

عبدالمجید ارفعی، متخصص خط میخی ایلامی، اکدی و سومری، در گفتگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ سابقه خط در ایران و رمزگشایی از خط «عیلامی خطی» پاسخ داده است.
سه‌شنبه 16 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612