۶۵۴۳۲

رویکردهای تاریخ‌نگارانه فردوسی به تاریخ ساسانیان

کتاب «رویکردهای تاریخ‌نگارانه فردوسی به تاریخ ساسانیان» که توسط پریسا بهادرپور به نگارش در آمده، از دوران خسرو انوشیروان تا یزدگرد سوم را شامل می‌شود.
یکشنبه 21 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612