۶۵۴۳

جشنواره ملی «آیین سخن» تا ۲۵ اردیبهشت اثر می‌پذیرد

دومین جشنواره ملی «آیین سخن» تا ۲۵ اردیبهشت امسال پذیرای آثار همه مردم با موضوع پاسداشت زبان فارسی است.
دوشنبه 28 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612