۲۴

نسخه‌ای از تفسیر قرآن به خط عبدالرحمان جامی شاعر ایرانی

محمد بن محمد بن محمود الحافظی البخاری، معروف به خواجه محمد پارسا (د. ۸۲۲ ق)، دانشمند و صوفی بزرگ و از مشایخ نقشبندی چنانکه می دانیم تفاسیری بر پاره ای از سوره های قرآنی به زبان فارسی نگاشته بوده است.
یکشنبه 26 خرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612