فاقد تصویر شاخص

سندبادنامه به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب سندبادنامه (با نمایه) تالیف محمدبن علی ظهیری سمرقندی با مقدمه و تصحیح سید محمدباقر کمال‌الدینی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲
kelele

متنی معتبر، ناشری نام آور، چاپی نامعتبر

محمد افشین وفایی در شماره ۴۹ دو ماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کلیله دمنه نصرالله منشی نوشته است.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612