بهرام پروین گنابادی

جامی به نوشته‌های خواجه عبدالله انصاری توجه دارد

دومین نشست «نفحات‌الانس و تذکره‌الاولیا دو شیوه در تذکره‌نویسی صوفیان» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی بهرام پروین گنابادی برگزار شد.
چهارشنبه 6 دی 1402
بهرام پروین گنابادی

جایگاه ویژه نفحات الانس در شرح‌ حال بزرگان تصوف

نشست «نفحات الانس و تذکرة الاولیا دو شیوه در تذکره‌نویسی صوفیان» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی بهرام پروین گنابادی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
دوشنبه 20 آذر 1402
5462747-2

نفحات‌الانس و تذکره‌الاولیا دو شیوه در تذکره‌نویسی صوفیان

نشست «نفحات الانس و تذکرة الاولیا دو شیوه در تذکره‌نویسی صوفیان» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ جامی با سخنرانی بهرام پروین گنابادی برگزار می‌شود.
یکشنبه 28 آبان 1402
عبدالرحمان جامی ۵

درآمدی بر نقدِ آثار جامی از جنبۀ انواع ادبی

جامی از شاعران و نویسندگانی است که آثار زیادی از او به جا مانده است. او به نظیره‌گویی خمسه‌ی نظامی پرداخته و بهارستانی به‌سان گلستان سعدی تصنیف کرده است.
دوشنبه 8 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612