۲۳۱۶۵۲۱۷۹۸۷۶

شمارۀ ۶۹ «آینۀ میراث»

شمارۀ ۶۹ دوفصلنامۀ علمی «آینۀ میراث» (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال نوزدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰) به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
Cover90-91_0

دوشمارۀ ۹۱-۹۰ «گزارش میراث»

دوشمارۀ ۹۱-۹۰ فصلنامۀ «گزارش میراث» نشریۀ تخصصی حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی (دورۀ سوم، سال پنجم، شمارۀ یکم و دوم، بهار ـ تابستان ۱۳۹۹) منتشر شد.
سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱
D8B3D8A7D984D8B1D988D8B220D985DB8CD8B1D8A7D8AB20D98020D8B1D988D8B220D8B3D988D985

گزارش روز سوم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز سوم گرامیداشت بیست‌وهشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های عبدالرسول خیراندیش، احمد سمیعی گیلانی، علی‌اشرف صادقی، نصراللّه صالحی، محمود عابدی، حسن عاطفی، مهدی محقق، مهدی نوریان و احمدرضا رحیمی ریسه پخش شد.
یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
D8B3D8A7D984D8B1D988D8B220D985DB8CD8B1D8A7D8AB20D98020D8B1D988D8B220D8B3D988D985

گزارش روز سوم گرامیداشت سالروز تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

در روز سوم گرامیداشت بیست‌وهشتمین سال تأسیس مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب سخنرانی‌های عبدالرسول خیراندیش، احمد سمیعی گیلانی، علی‌اشرف صادقی، نصراللّه صالحی، محمود عابدی، حسن عاطفی، مهدی محقق، مهدی نوریان و احمدرضا رحیمی ریسه پخش شد.
یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
D986D8B4D8B3D8AA20160_0-1

جایگاه و اهمیت کتاب «غزوات سلطان سلیم»

یکصد و شصتمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با موضوع رونمایی و معرفی کتاب «غزوات سلطان سلیم» روز چهارشنبه ۱۷ آذر‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰
D986D8B4D8B3D8AA20151_0-1

گزارش نشست ۱۵۱: «رونمایی و معرفی کتاب حقوق ملل»

در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، روز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، «کتاب حقوق ملل» رونمایی و معرفی شد.
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
tarikh-m1

روش‌های مورخان عثمانی در تاریخ‌نگاری

کتاب تاریخ نگاری و مورخان عثمانی نوزدهمین کتاب از مجموعه انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام، توسط دکتر نصرالله صالحی ترجمه و تدوین شد
شنبه ۸ تیر ۱۳۹۲
nasr-m

ایران در متون و منابع عثمانی

در طول دوران صفویه و در مقاطع مختلف، برخوردهای نظامی متعددی میان ایران و عثمانی صورت گرفت. در این دوران طولانی، یک دورۀ دوازده ساله (۹۸۶ - ۹۹۸) به عنوان پربرخوردترین دوره، از جایگاه خاصی برخوردار است.
پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612