فاقد تصویر شاخص

هم‌بودی دین و هنر در ایران باستان

بدون شناسایی دقیق عقاید و باورهایی که ساختار تفکرات دینی تمدن‌ها را شکل می‌دهند نمی‌توان درباره فرهنگ و هنر آن جوامع ابراز عقیده کرد
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393
daneshpirozmand-m

دانش پیروزمند

تمدن‌ها بیشتر به گرد مفهوم‌های معناداری با ماهیت انتزاعی می‌گردند که بیش از هر چیز دیگری بدیشان ویژگی جداگانه‌ای می‌بخشد
چهارشنبه 20 فروردین 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612