342

رویدادنگار تاریخ ایران

کتاب «رویدادنگار تاریخ ایران: از آغاز تا ۱۳۸۴ ش» نوشته احسان یارشاطر با ترجمه سیدمحمدحسین مرعشی منتشر شد.
شنبه 18 فروردین 1403
۸۶۷۶۵۵۴-۲

تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه

کتاب «تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه» نوشته روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شد.
یکشنبه 14 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612