حسن انوری ۲

دو اثر از استاد حسن انوری منتشر شد

«راز ماندگاری ایران» و «معنی زندگی» دو اثر از استاد دکتر حسن انوری از سوی نشر لنا منتشر شد.
دوشنبه 2 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612