فاقد تصویر شاخص

معرفی نسخه‌ای دیگر از نسخه‌های خاندان مرزبان

مقالۀ حاضر به معرفی دست‌نویسی از وندیداد ساده می‌پردازد که اخیراً در مشهد یافت شده اسا
سه‌شنبه 15 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612