جمشید مظاهری ۳

«نامهٔ سروشیار» منتشر شد

یادنامهٔ دو جلدی استاد جمشید مظاهری، با عنوان «نامهٔ سروشیار» به خواستاری و اهتمام علی‌اکبر دارانی و گلپر نصری از سوی نشر ادبیات منتشر شد.
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
نامه سروشیار

یادنامۀ استاد جمشید مظاهری (سروشیار)

یادنامۀ استاد جمشید مظاهری (سروشیار)، یا عنوان «نامۀ سروشیار» به خواستاری و اهتمام علی‌اکبر احمدی دارانی و گلپر نصری از سوی نشر ادبیات چاپ و منتشر شد.
شنبه 26 فروردین 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612