۳۴۵۶۷۶۶۵۴۸

سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی؛ تصویری از ایران عهد ناصری

انتشارات دنیای اقتصاد کتاب «سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی» اثر مسعود کوهستانی‌نژاد را به چاپ دوم رساند.
چهارشنبه 10 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612