فاقد تصویر شاخص

گزارش دکتر داریوش بوربور از همایش بین‌المللی ایرانشناسان در مونترال

سراي ايرانشناسي با همكاري پژوهشكده و كتابخانۀ مطالعات ايرانشناسی ومركز بازشناسی اسلام و ايران در نظر دارد سلسله نشست‌هایی با عنوان «گزارشی از همایش‌های بین‌المللی ایرانشناسی» برگزار کند
جمعه 28 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612