فاقد تصویر شاخص

برگردان عیون الانباء فی طبقات الاطباء

کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء اثری ماندگار از طبیب تاریخ نگار موفق‌الدین ابوالعباس احمد بن قاسم بن اصیبعه سعدی خزرجی است
دوشنبه 5 خرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612