۸۶۷۴۵۳-۲

مُهرنبشته‌ها و گوی‌هایی حاوی تصاویر انسانی، حیوانی و اساطیری

پژوهش «قیاس میان گوی‌های اورارتویی بسطام با گوی‌های ساسانی» در گروه زبان‌های باستانی و متون کهن پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون انجام شد.
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612