ضیاء موحد ۲

فارابی بیشترین آثار را در منطق دارد

ضیاء موحد، در کنگره فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی با موضوع «منطق در نظام فکری فارابی» سخن گفت.
دوشنبه 15 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612