67564

نسخه 600 ساله منطق الطیر عطار

نسخه 600 ساله منطق الطیر عطار نیشابوری در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
عطار نیشابوری

عطار؛ آینه‌دار حکمت و معرفت

ما امروز برای «قدکشیدن» و «بلوغ فرهنگی» به شناخت بزرگانی چون عطار که عمود خیمه عرفان و آینه‌دار حکمت و معرفت‌اند، سخت محتاجیم.
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612