۴۵۷۷۷۵۴

مطالعه مطبوعات قدیمی فرصتی برای نگاه به شرایط اجتماعی یک ملت

اداره مطبوعات کتابخانه آستان قدس رضوی اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با عنوان «خوانش نشریات قدیمی» با اولویت روزنامه های قدیمی کرده است.
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612