فصلنامه مطالعات زبان فارسی

شمارۀ ۱۱ فصلنامۀ «مطالعات زبان فارسی»

شماره یازدهم فصلنامه علمی و تخصصی «مطالعات زبان فارسی» با مقاله‌هایی از متخصصان و استادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
arm-m

نشریه جدید دانشگاه شیراز برای ادبیات فارسی

مطالعات زبان فارسی Persian Studies Journal نام نشریه تازه ای است که دانشگاه شیراز و انجمن نقد ادبی ایران همت به انتشار آن گماشته اند.
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612