رودکی ۵

نگاهی به جایگاه رودکی به عنوان یکی از شاعران متقدم زبان فارسی

رودکی با سروده هایش شاعران و نویسندگان بسیاری را به ستایش وا داشته است تا جایی که نامش فراوان در شعر دیگران ذکر شده و بار‌ها ابیاتش تضمین شده است.
شنبه 9 دی 1402
masodesad

ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان

سال گذشته دیوان اشعار مسعود سلمان با مقدمه، تصحیح متن و تعلیقات به کوشش نگارنده، جزو انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسید
دوشنبه 19 خرداد 1393
MasoudSadSalman-m

یک تصحیف در دیوان مسعود سعد سلمان

آکندن دهان شاعر با جواهرات از رسوم رایج در دربار پادشاهان بوده است
چهارشنبه 18 دی 1392
divaneosman

انتشار مجدد دیوان عثمان مختاری

بهاءالدین ابوعمرو عثمان بن عمر بن محمد مختاری غزنوی از اساتید شعرای فارسی گوی نیمۀ دوم قرن پنجم و نیمۀ اول قرن ششم هجری معاصر حکیم سنایی و مسعود سعد و امیر معزی است.
یکشنبه 7 مهر 1392
sadsalman-m

نقش تذکره‌ها و فرهنگ‌ها در تصحیح متون (مورد مطالعه دیوان مسعود سعد سلمان)

تصحیح متون کهن از شاخه‌های مهم و در عین حال دشوار پژوهش‌های ادبی به‌شمار می‌آید
شنبه 8 تیر 1392
maseud-sad-salman-m

تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان

به تازگی تصحیح دیگری از دیوان مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ نیمه دوم سدۀ پنجم و آغاز سدۀ ششم، به همت دکتر محمد مهیار از سوی پژوهشگاه مطالعات و علوم انسانی وارد بازار نشر شده است.
چهارشنبه 10 آبان 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612