فاقد تصویر شاخص

«مری»، واژه‌ای نادر در شاهنامه

این مقاله، به بررسی مصراعی از شاهنامه فردوسی اختصاص دارد و با ترجیحِ ضبط دست‌نویس کتابخانۀ ملی فلورانس، کهن ترین نسخۀ شاهنامه، نشان می‌دهد
جمعه 28 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612