۵۴۳۲-۲

بررسی کتاب «خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور»

کتاب «خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)» پژوهش و گردآوری دکتر منصوره اتحادیه نظام مافی در موزه ملک بررسی می‌شود.
دوشنبه 1 اسفند 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612