۳ (۲)-۲

«واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» منتشر شد

ضمیمۀ شمارۀ ۳ مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران با عنوان «واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» به کوشش محمد باقری، مریم زمانی و زینب کریمیان از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
یکشنبه 16 مهر 1402
۳-۲-۷۱۰x1024

واژگان کهن نجوم و احکام نجوم

میراث مکتوب- ضمیمۀ شمارۀ ۳ مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی به سردبیری محمد باقری) با عنوان «واژگان کهن نجوم و احکام نجوم» ...
یکشنبه 16 مهر 1402
MirasElmi-Cover19-20-22-6-1401

دوشمارۀ ۲۰-۱۹ «میراث علمی اسلام و ایران»

دوشمارۀ ۲۰-۱۹ دوفصلنامه «میراث علمی اسلام و ایران» (سال دهم ـ شماره‌های اول و دوم ـ سال ۱۴۰۰) به سردبیری محمد باقری و با انتشار مقالاتی در حوزۀ تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی منتشر شد.
چهارشنبه 5 بهمن 1401
koshyar2-m

سخنرانی‌های نشست دوم همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی»

در نشست دوم همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» جان لنارت برگرن، مریم زمانی و اسدالله صفایی به سخنرانی و ارائۀ مقالات خود پرداختند
سه‌شنبه 6 اسفند 1392
۱۱۰

استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران

آنچه در ادامه می‌آید چکیدۀ سخنرانی اسدالله صفایی است که در همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» ارائه خواهد شد
شنبه 12 بهمن 1392
posterkoshyar

مقالۀ سوم از زیج جامع کوشیار و جامع قوانین علم الهیئه فرغانی مقایسۀ میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آنها در میان رساله‌های هیئت

آن دسته از آثار نجومی دانشمندان اسلامی را که هدف از نگارش آنها تبیین و عرضۀ یک مدل کیفی از جهان اطراف است، علی الاطلاق آثار هیئت می‌نامیم
دوشنبه 30 دی 1392
posterkoshyar-3

همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» برگزار می‌شود

مؤسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت یکهزار و پنجاهمین سالگرد تولد کوشیار گیلانی، دانشمند و ریاضی دان ایرانی، با همکاری پژوهشکده ناریخ علم دانشگاه تهران همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» را برگزار می کند
چهارشنبه 18 دی 1392
۹۳

شماره سوم «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) بهار و تابستان ۱۳۹۲ - از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد
چهارشنبه 27 آذر 1392
miraselmi

شماره سوم «میراث علمی اسلام و ایران» در آستانه انتشار

شمارۀ سوم دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) بهار و تابستان ۱۳۹۲ - به زودی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می‌شود
دوشنبه 11 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612