احسان الله شکراللهی ۳

اهمیت نسخ خطی فارسی در هند و دشواری‌های دسترسی به این نسخ

احسان‌الله شکراللهی، در گفتاری درباره منابع خطی، و کتب چاپ سنگی و سربی فارسی موجود در هند و دشواری‌های دسترسی به نسخه‌های خطی هند سخن گفت.
چهارشنبه 14 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612