اکبر ایرانی ۲_۴

نوریان مر نوریان را جاذبند

میراث مکتوب- اخیراً مدیر عامل مرکز فرهنگی تخت فولاد، دیداری از میراث مکتوب داشت. گفت آثار برخی مفاخر مدفون در آرامستان هزارسالۀ تخت فولاد هنوز چاپ نشده و ما بعد ...
شنبه 21 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612