۳۴۴۷۴۷۳-۲

نشست «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان»

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور به بحث و گفتگو دربارۀ کتاب «قرآن‌های کوفی در ایران و دیگر پاره‌های آن در جهان» اختصاص دارد.
سه‌شنبه 14 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612