۱۶۹۱۸۳۵۶۶۱-untitled-2

«فارسی» در هند از کارشناسی تا دکتری تدریس می‌شود

امروزه زبان فارسی در اکثر دانشگاه‌های هند از سطح کارشناسی تا دکتری تدریس می‌شود.
سه‌شنبه 31 مرداد 1402
۱۶۸۴۱۶۴۵۹۲-۲۲

گستره نفوذ زبان فارسی در سرزمین شکرشکنان

نشست «هندوستان، سرزمین شکرشکنان»، با هدف بررسی پیوندهای فرهنگی ایران و هندوستان و گستره نفوذ زبان فارسی در هند، در سرای ملل سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ...
چهارشنبه 10 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612