۴۴۶۵۷۸۳۷۶

دیجیتال‌سازی نسخ خطی و سنگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور

مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور گفت: بخش عمده طرح دیجیتال سازی کتاب‌ها و اسناد خطی و چاپ سنگی این مرکز تا پایان سال به انجام می‌رسد.
یکشنبه 22 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612