فاقد تصویر شاخص

تاریخ‌هاى معمایى در نسخه‌هاى خطى

انجامه در نسخه‌هاى خطى، گاه به طور روشن نوشته مى‌شود و گاه به شکل پیچیده یا به تعبیر نویسنده این مقاله، به روش معمایى
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612