فاقد تصویر شاخص

«مثنوی و مردم» در بوته نقد کارشناسان

کتاب «مثنوی و مردم» جلوه‌ای از روایت‌های شفاهی قصه‌های مثنوی است
یکشنبه 20 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612