1314883

مثبت‌گرایی در منظومه‌های پهلوانی

کتاب «مثبت‌گرایی در منظومه‌های پهلوانی» نوشته فهیمه میری شامل تحلیل منش و رفتار پهلوانان برگزیده منتشر شد.
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612