شاهنامه ۳

نگاهی به ۴ اثر تازه درباره شاهنامه فردوسی

اسطوره سیاوش، صور خیال در نسخه‌های مصوّر، گزیده تحلیلی ـ تشریحی شاهنامه فردوسی، و وضعیت‌های نمایشی در شاهنامه فردوسی چهار اثر تازه منتشرشده دربارۀ شاهنامه هستند.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612