1692_1908

داوری‌ها، شناخت‌شناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق

فلسفه و عقل از جهت ماهیتى که دارند، طبیعتى بیرنگ، آزاد و رها دارند
سه‌شنبه 24 دی 1392
tatbighi-m-1

فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی

در میان پژوهندگان تاریخ فرهنگ ایران در دورهٔ اسلامی، هانری کُربَن به لحاظ گسترهٔ پژوهش‌های نوآورانه جایگاه ویژه‌ای دارد
شنبه 25 آبان 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612