فتوت

آداب جوانمردى

جوانمردى از قدیم با تصوف آمیخته شده بود، و در ضمن آداب معاملات صوفیان، از ادب جوانمردى و فتوت نیز بحث می‌شد. جوانان ایران از عهدى بس قدیم تا قبل از مشروطه، با این اصول تربیت می‌شدند.
سه‌شنبه 22 فروردین 1402
۲۲-۱۲-۱۸-۱۱۲۳۴۸untitled-2

سهروردی و فتوت

میراث مکتوب- هرچند فتوت را در عامه‌ترین تعریف، مرتبط با طریقتی همگانی مشاهده می‌نماییم و آن را راهی برای رسیدن به رفتار و کرداری درست می‌بینیم اما می‌توانیم آن را ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612