فصلنامه مطالعات زبان فارسی

شمارۀ ۱۱ فصلنامۀ «مطالعات زبان فارسی»

شماره یازدهم فصلنامه علمی و تخصصی «مطالعات زبان فارسی» با مقاله‌هایی از متخصصان و استادان زبان و ادبیات فارسی منتشر شد.
یکشنبه 17 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612