1356355-2

ترجمه و متن شرح الاربعین حدیثا: شرح چهل حدیث

کتاب «ترجمه و متن شرح الاربعین حدیثا: شرح چهل حدیث»، نوشتۀ شیخ کبیر صدرالدین قونوی؛ با تصحیح، ترجمه و شرح سینا رستم‌زاده، توسط نشر مولی، منتشر شد.
شنبه 9 تیر 1403
Taliqat-m

تعلیقات بوعلی سینا

تعلیقات کتابی مهم در میان آثار فیلسوف بزرگ و نامدار ایران‌زمین ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا است
شنبه 16 آذر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612