نسخه خطی قرآن ۶

شیوه‌های کتابت نسخ خطی قرآن در ایران

شیوه های کتابت قرآن در ایران با محوریت نسخ خطی قرآنی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بررسی شد.
دوشنبه 27 آذر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612