نجفقلی حبیبی ۲

برگزاری دوره آموزش «تصحیح متون»

دوره آموزش تخصصی «تصحیح متون» با تدریس دکتر نجفقلی حبیبی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
چهارشنبه 31 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612