فاقد تصویر شاخص

جستاری در نسخه‌های قدیمی نهج‌البلاغه

این مقاله ترجمه مقدمه تحقیق نهج‌البلاغه به تحقیق و مقابله چهارنسخه از مهمترین و قدیمی‌ترین نسخه‌های نهج البلاغه توسط شیخ قیس العطار است
شنبه 25 مرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612