12

نصب مجسمه حکیم نظامی در میدان ونک

در نشست شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی و بین‌المللی بزرگداشت حکیم نظامی برگزار شد.
شنبه 16 دی 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612