فاقد تصویر شاخص

شمس در مقالات

تصویری که مقالات و گفتارهای شمس از خطوط فکری او ترسیم می کند، یک تصویر دوگانۀ زمینی آسمانی، یا واقعی اسطوره‌ای است
سه‌شنبه 21 مرداد 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612