۹۸۳۷۳۷-۲

تصوف ایرانی و تأثیر آن بر ادبیات آمریکا

کتاب «تصوف ایرانی و تأثیر آن بر ادبیات آمریکا» تألیف گروهی از نویسندگان به کوشش مهدی امین‌رضوی، با ترجمۀ حسن لاهوتی از سوی انتشارات فلات چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612