۱۳۳۸۹۸۴

درس‌گفتار «عشق و سیاست در اشعار سعدی»

با تدریس سیدعلی میرفتاح کارگاه‌های «هنر نویسندگی» و «عشق و سیاست در اشعار سعدی» برگزار می‌شود.
یکشنبه 26 فروردین 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612