سعدی ۱۲

شاعرانی که میانه‌ای با سعدی نداشتند

شماری از شاعران نوگرا و غزل‌سرایان متأخر، میانه چندانی با بخشی از محتوای آثار سعدی نداشته‌اند.
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۵۲۳۸۳۲-۲

شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

سیصد و نود و پنجمین‌شماره از مجلۀ «جهان کتاب» با مدیرمسئولی طلیعه خادمیان منتشر شد.
دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612