فاقد تصویر شاخص

مطایبات به «سعدی» افزوده شد

سعدی نوشته دکتر ضیاء موحد یکی از بهترین و خواندنی‌ترین کتاب‌ها درباره‌ این شاعر بزرگ زبان فارسی است
دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612